Τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι ακινήτων

Το γραφείο μας έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις και λύσεις σε οποιοδήποτε προβληματισμό σας, σχετικά με την ακίνητη περιουσία σας.


Από την εξεύρεση της ιδιοκτησίας μέχρι την παράδοση του κτιρίου, είμαστε σε θέση να συνδράμουμε καθοριστικά αναλαμβάνοντας:

  • την διερεύνηση νομικών και πολεοδομικών θεμάτων παρέχοντας υπεύθυνη νομική και τεχνική κάλυψη που διασφαλίζουν την επενδυτική κίνηση.
  • τεχνική υποστήριξη σχετικά με την εκπόνηση κτιριακών και λοιπών μελετών, την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων καθώς και την σωστή κατασκευή έως την παράδοση “με το κλειδί στο χέρι”.
  • την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την εκτίμηση της καταλληλότητας της επένδυσης

Η τεχνική εμπειρία μας, η συνεργασία μας με έγκριτους νομικούς και η διαρκείς μας ενημέρωση γύρω από τα θέματα της κτηματαγοράς, αποτελούν εγγύηση για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το ακίνητο σας (αγορά, πώληση, ανέγερση νέου κτιρίου, εκμετάλλευση γης κλπ).

2024 © Μανόλης Αυγερινός & Συνεργάτες | Design + Construction | All Rights Reserved | Developed by TotalWeb®