Υπηρεσίες


Το γραφείο μας αναλαμβάνει με συνέπεια και επαγγελματισμό πάσης φύσεως σχεδιαστικής και κατασκευαστικής εργασίας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών  (Αρχιτεκτονικές, Στατικές Μελέτες, Ενεργειακές Μελέτες κατά ΚΕΝΑΚ)
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Έκδοση Αδειών Λειτουργίας (Καταστημάτων, Εκπαιδευτηρίων κ.λ.π)
 • Κατασκευαστικές εργασίες και επιβλέψεις
 • Ανακαινίσεις κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων
 • Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων (Ν.1512/85, Άρθρο 22 ΓΟΚ85/2000,Ν,4014/11, Ν.4178/13)
 • Τακτοποίηση - Νομιμοποίηση Ημιυπαιθρίων χώρων, Υπογείων κλπ σύμφωνα με τον Ν.4178/13
 • Παροχή έγκυρων πληροφοριών και ενημερώσεων σε θέματα ακινήτων από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα εξαρτημένα απο το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87)
 • Εγκρίσεις από Υπηρεσίες (Δασαρχείο, Υπουργείο Πολιτισμού κλπ)
 • Βεβαιώσεις περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών Ν.4178/13
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Ν.3850/2010
 • Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, ΣΑΥ, ΦΑΥ


2023 © Μανόλης Αυγερινός & Συνεργάτες | Design + Construction | All Rights Reserved | Developed by TotalWeb®